Zapytanie ofertowe – wynajem sali/pokoju na spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy z dn. 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy podmioty dysponujące pokojami/salami do przeprowadzenia spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu.

Termin składania ofert upływa: 19.01.2018 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, poszukujemy do współpracy podmioty mogące zaoferować wynajem pokoju/sali na potrzeby przeprowadzenia spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 10

formularz oferta doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *