O projekcie

 

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2017 do 31.12.2018 roku.

Nasz projekt skierowany jest  do 50 osób (30 kobiet, 20 meżczyzn)  powyżej 30 roku życia, biernych zawodowo, zamieszkujących obszar powiatów świeckiego, tucholskiego, chełmińskiego i grudziądzkiego  .

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

1.Indywidualne doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

2.Indywidualne poradnictwo psychologiczne

3.Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji

4.Płatne staże zawodowe od 3 do 6 miesięcy

5.Pośrednictwo pracy

6.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Proponowane kursy zawodowe:

1.Grafik komputerowy multimediów egzaminem ECDL Profile 4

2.Barman z egzaminem SPB  LEVEL  A

3.Przedstawiciel handlowy

4.Księgowość I stopnia

5.Studia podyplomowe „ Terapia zajęciowa” dla 2 osób.

Dodatkowo zapewniamy:

1.zwrot kosztów dojazdu

2.refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

3.Catering podczas szkoleń